Hvilerommet er enn klinikk som tilbyr flere forksjellige typer behandlinger innen velvære, samt fot og kroppspleie. Vi holder til i Hof, ca 1 times kjøring fra Oslo. Roen er halve opplevelsen!


Åpningstider klinikk: Timebestilling.
Også muligheter for behandling på kveldstid.
Ring: 900 76 806

Reading

Reading


”Reading” er en teknikk som kan forklares ved at man kan "lese" ut den innsikten som bor i oss.

Vi kan flytte kunnskapen fra vår ubevissthet til bevissthet ved å bruke et virkemiddel som gir oss tilgang på informasjonen. Informasjon og tanker består av energier eller frekvenser. Slik som at øyet vårt egentlig ikke ser gjenstander og ting, men oversetter frekvenser til bilder (kalt Fourier transformasjoner). Eksempel: De som er fargeblinde sender feil signal fra fargefrekvensen via øyet til hjernen og rødt blir grønt osv.. På samme måte vil den fabelaktige informasjonen som underbevisstheten vår har, eksistere som frekvenser. Denne kan endres i vårt indre eller skapende hjernehalvdel ved hjelp av feks. reading teknikken. Denne teknikken er veldig trygg å utføre, da det å være nøytral blant annet er en viktig del av teknikken. Å være jordet er også viktig under reading. Dette gir trygghet for alle parter fordi den rette informasjonen vil komme frem og ikke bli forstyrret av egne forventninger eller tanker. Samtidig som man har begge" beina trygt plantet på jorda" Selve teknikken er utprøvd og testet ut på Bercley university i Amerika. Ved å bli mere bevisst på hvem du er, og hvorfor du har som du har det. Blir det enklere å velge det som er bra for deg, og lettere gjøre riktige valg. Bli en egen herre over eget liv, uten alle disse gamle sperrene som ble satt opp etter tidligere erfaring. Bevissthet på: "det var da" IKKE nå! og gjøre endringen som skal til.

Ved å få en reading av meg skjer følgende:

Jeg kobler meg inn på det 3 øye og samtaler med din sjel. Den gir meg enten bilder eller beskjeder som du er klar for å høre eller rydde opp i. Sperrer eller traumer i ditt liv kan også ha en kobling til dine tidligere liv. Dette kommer da evnt. frem under readingen og gir deg nyttige svar på hvorfor. Disse informasjonene ligger i det ubevisste og kan endres slik at det ikke vil påvirke i like stor grad her og nå. Det vil da skje en slags healing under readingen ved at man gir slipp på det gamle.. Det eneste du skal gjøre under en reading er å lytte og evnt stille spørsmål. Reading er en slags kanalisering da man henter den informasjonen som ligger lagret i den ubevisste delen av hjernen. Dette er ingen spåing. Det kan også hende man får kontakt med en avdød sjel hvis denne har viktig informasjon å gi. Du må stole på at din sjel vet hva som er best for deg, så ikke press frem dine egne ønsker fordi du "bare" er nysgjerrig. Av erfaring ser jeg at ved å få en reading skjer det endring på flere plan .. Vær klar over at man går i en endringsprosess, for å gi slipp på det gamle mønsteret man kanskje har hatt over flere liv, kan det bli en sorgprosess fordi det gamle mønsteret er det trygge og kjente. Ved å være bevisst på dette gir man lettere slipp.

Fokuset på det "gamle kjente" gjør at vi ikke bruker den positive hjernekraften. Gamle mønster sitter igjen som "sannheter" i livet vårt, da vi handler etter hva vi erfarer og forventer å få det vi alltid har fått.
HVIS DU GJØR DET DU ALLTID HAR GJORT; VIL DU FÅ DET DU ALLTID HAR FÅTT!!

READING KURS :

Det du lærer deg og trener opp på kurset, er å trene opp en utvidet evne til å bli bevisst din egen informasjon, på en slik måte at du forstår hvordan du som menneske fungerer. Gevinsten av dette er at du lettere kan gjøre valg som gagner deg. Vi er alle elever på livets skole og vi har alle temaer vi skal lære for å utvikle oss som menneske. Vi jobber på kurset med å fjerne blokkeringer som vi alle har på ulike tema. enten vi eller noen andre på forhånd har "bestemt" hva vi evner, eller hva som er "sant eller usant"i livet våres. Gamle mønstre kan enkelt fjernes ved å trene inn nye, og du vil få utvidet et mere positivt perspektiv på livet. Sette deg nye mål, med mindre sperrer for hva som "går an".! Det meste av vår negativitet for suksess i eget liv, er våre begrensninger som vi er blitt opplært til.

Energier kan også ligge igjen etter mennesker , som et slags "visittkort" og inneholde en masse informasjon. Problemet er at man lett kan gå inn i energiene uten å være beskyttet eller være nøytral. slik at man tar inn negative energier på egen kropp, og føler seg tappet og ute av stand til å være aktiv i eget liv, da man blir sårbar uten å forstå hvorfor. (eks: Man kommer inn i et rom og blir sint uten å vite hvorfor og får vite i etterkant at like før du kom, var det en krangel i rommet.) Et vanlig problem er at man blir tappet for energi i enkelte miljøer eller sammen med flere mennesker uten å vite årsaken.

Nøytralitet er en viktig teknikk vi øver på kursene og kan være trygg på at fungerer. Viktig også i hverdagen vår, da vi lettere ser hvor problemet er ,uten å gå dypt inn i det med følelsene våre og bli urasjonelle.
Beskyttelse mot dårlig energi er også viktig. Dette gjelder også i hverdagen vår og alt vi omgir oss med av elektriske apparater og mennesker med dårlig innflytelse osv..
Jording er også et viktig redskap vi har god bruk for, det er lett å bli satt ut og havne litt "utenfor deg selv" som en slags beskyttelse for å slippe å "kjenne" på ting. Å ha god jording er å ha bakkekontakt med en trygghet for seg selv.


Kontakt


Er du interessert i en eller flere av våre behandlinger? Ta kontakt i dag!

900 76 806


Nettside utviklet av Blu Technologies